Beleidsplan 2016-2020

In de kerkenraadvergadering van november is het Beleidsplan 2016-2020 goedgekeurd. Op de gemeenteavond is dit aan de gemeente voorgelegd. Na vier ronde tafelgesprekken neemt de kerkenraad de op- en aanmerkingen mee en zal dit verwerken in het definitieve beleidsplan. Klik hier voor het concept wat door de kerkenraad is goedgekeurd.