Huren

De Witte Kerk leent zich uitstekend om een huwelijk te laten voltrekken en inzegenen (per 1 juli 2012 kan ook het burgerlijk huwelijk in onze kerk worden voltrokken). De ruimte heeft een warme, intieme sfeer, de Witte Kerk is een rijksmonument en ligt in het centrum van Noordwijkerhout. Op het gemeentehuis kunt u de nodige informatie krijgen. Voor het huren van de kerk kunt u informeren bij onze koster, 06 23121791.

Rouwdiensten

Voor leden van onze gemeente is de Witte Kerk voor een rouwdienst beschikbaar. Indien de predikant van onze kerk in de uitvaartdienst voorgaat worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht. Bijkomende kosten (zoalsverwarming, koster en organist) van €150 worden wel in rekening gebracht. Voor hen die geen lid zijn van de kerk gelden de in de Verhuurovereenkomst genoemde voorwaarden en tarieven.

 

Trouwdiensten

Voor leden van onze gemeente is de Witte Kerk voor hun huwelijksbevestiging beschikbaar. Indien de predikant van onze kerk in de trouwdienst voorgaat worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht. Bijkomende kosten (zoals verwarming, koster en organist) van €150 worden wel in rekening gebracht. Voor hen die geen lid zijn van de kerk gelden de in de Verhuurovereenkomst genoemde voorwaarden en tarieven.

 

Onder ‘leden’ worden verstaan: alle personen die als lid bij de Protestantse Kerk te Noordwijkerhout en de Zilk staan ingeschreven, alsmede de levenspartner en inwonende kinderen van een lid niet zelf lid zijnde.

Ook voor andere gelegenheden is de kerk te huur. Klik hieronder voor de bijbehorende informatie: