Zegenen relaties

De kerkenraad heeft -na gesprek met de gemeente-  besloten dat ook andere levensverbintenissen van twee personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen worden gezegend. Dat betekent dus ook man-man en vrouw-vrouw relaties. Een van de twee personen die een zegen vragen over hun verbintenis dient lid te zijn van de Protestantse Gemeente Noordwijkerhout.

Voor meer informatie neemt u contact op met de predikant, ds. E.H. van der Weide, (0252 372131).