Consistorie

 

Het Consistorie wordt gevormd door de predikant en de ouderlingen.

Ouderlingen hebben als lid van de kerkenraad een bijzondere taak: zij zijn verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente. Zij dragen de zorg voor de gemeente als gemeenschap. Zij zorgen ervoor – met vorming en toerusting – dat de gemeente haar pastorale en missionaire roeping kan vervullen. Samen met de predikant is hen bovendien de herderlijke zorg voor de gemeente toevertrouwd, o.a. in de vorm van pastoraat.

Voor contact met de ouderlingen: klik hier.

Hieronder vindt u de wijkindeling met verantwoordelijke ouderling

De gemeente is geografisch onderverdeeld in zes wijken.

 

Wijk 1: Centrum, Boekhorst,

Wijkouderling: vacant

Wijk 1 omvat het noordelijk gedeelte ten westen van de provinciale weg.

Grenzen: Koninginneweg, Herenweg tot de provinciale weg, Oosterduinen, Ruigenhoekerweg, Duinschooten (Sollasi valt onder wijk 5), Langevelderweg, Dorpsstraat (tussen Herenweg en Viaductweg) en Viaductweg (wijk 3).

Daarnaast omvat Wijk 1 een deel van de Vogelbuurt uit de Victorwijk gelegen tussen Kerkstraat (wijk 5), Wildlaan (wijk 5), Maandagsewetering (wijk 5) en de Guldemondsloot.

 

Wijk 2: Zeeburg-Noord tot strand                    

Wijkouderling: Detta Miedema (376934)

Wijk 2 omvat noordelijk deel van Zeeburg, Langeveld, Langevelderslag.

Grenzen: Dorpsstraat (tussen Viaductweg en Kerkeland), Kerkeland, Groenewege, Schulpweg (vanaf Groenewege richting duin) Duindamse weg, Randweg, Kapelleboslaan, Vogelaarsdreef, Duinschooten.(wijk 1).

Stichting Rijngeest (de beide locaties) en Beschut Wonen vallen ook onder wijk 2.

 

Wijk 3: Zeeburg-Zuid en Guldemond    

Wijkouderling: Jan Wassenaar (373514)

Wijk 3 omvat het zuidelijk gedeelte ten westen van de provinciale weg en zuidelijk deel van Zeeburg.

Grenzen: Viaductweg, Kerkeland (wijk 2), Groenewege (wijk 2), Schulpweg/ Duindamseweg (wijk 2) Duinweg, Gooweg, Ambachtsweg, Dijkzicht.

 

Wijk 4: Victor

Wijkouderling: vacant

Wijk 4 omvat het gedeelte ten oosten van de Provinciale weg en ten zuiden van de Guldemondsloot.

 

Wijk 5: Duin en Dal, Mossenest I+II en Sollasi

Wijkouderling: Bert Laros (06-51966180)

Wijk 5 omvat het gedeelte ten oosten van de Provinciale weg tussen de Guldemondsloot en de Delfweg (wijk 6) met uitzondering van een deel van de Vogelbuurt uit de Victorwijk gelegen tussen Kerkstraat, Wildlaan, Maandagsewetering en de Guldemondsloot.

Daarnaast omvat Wijk 5 het bungalowpark Sollasi

 

Wijk 6: Ruigenhoek en De Zilk

Wijkouderling: vacant

Wijk 6 omvat het gedeelte ten oosten van de Provinciale weg en ten noorden van de Delfweg.