Kerkdiensten

COVID19 update: Gedurende deze periode zijn de kerkdiensten online en beschikbaar via http://dewittekerk.nl/kerkdiensten-terugluisteren/

Elke zondag is er om 10.00 uur een eredienst. In de liturgie staan de verkondiging en samen vieren en delen centraal. De liederen zingen we uit het Liedboek. 

Op een scherm in de kerk worden (via de beamer) de liederen en de teksten van de week geprojecteerd.

Tijdens de dienst is er oppas voor de allerkleinsten en voor de kinderen (in de basisschoolleeftijd) is er tijdens de dienst kindernevendienst. Voor het uitspreken van de zegen komen alle kinderen in de kerk.

Na de dienst wordt er koffie gedronken.