diaconie

Diaconie (Maatschappelijk Werk)

 

De kerk biedt hulp waar niemand anders helpt. In de kerk noemen we dit diaconaal werk of kortweg: „diaconaat”. De mensen die dit werk in de plaatselijke gemeente uitvoeren worden diakenen genoemd.

 

De kerk is diaconaat. Omzien naar elkaar begint bij de broeders en zusters met wie we samenleven in de gemeenschap. De kwaliteit van de christelijke gemeente staat hier op het spel. Maar de grens ligt niet bij de eigen gemeenschap. „Voor zover je het aan hen – de armen, de naakten, de zieken, de gevangenen, de vreemdelingen – hebt gedaan heb je het aan Mij gedaan”, zegt Jezus.

 

 

Specifieke activiteiten vermelden

 

Voor contact met de diaconie, kijk bij de kerkenraad of klik hier (link naar diakenen@dewittekerk.nl)

De diaconie participeert in Noordwijkerhout in het HSK, het Hulp- en Steunfonds van de kerken in Noordwijkerhout.

De Diaconie is vertegenwoordigd in de HSK

 

De diaconie ondersteunt de Stichting `Voedselbank Noordwijk-Noordwijkerhout. Dit doet zij door het helpen bij de inzameling van voedsel, het ter beschikking stellen, daar waar nodig, van ruimte in de Witte Kerk en het geven van financiële ondersteuning.

De voedselbank heeft geen website, wel een Facebook account, klik hier https://www.facebook.com/VoedselbankNWNWH