Oecumene

Samen met onze Rooms Katholieke broeders en zusters vormen we de Samenwerkingsraad van Kerken. Deze Raad initieert gezamenlijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld een Pinksterdienst, die we met elkaar (liefst buiten) organiseren. Pastoor en predikant, gemeente- en parochieleden bereiden deze dienst voor. Ook is er regelmatig een kanselruil, waarbij de predikant in de Rooms Katholieke kerk voorgaat en de pastoor in de Witte Kerk.

 

FotoWK           pvictor               pjozef

de Witte Kerk, Dorpsringweg                Sint Victorkerk, Victorlaan                            Sint Jozefkerk, Herenweg