Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft tot taak: het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente.

Meer specifiek betekent dit:

–           het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening;

–           het zorgdragen voor de geldwerving;

–           het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente;

–           het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente;

–           het beheren van de financiën van de gemeente;

–           het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;

–           het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en (indien aanwezig) het trouwboek;

–           het beheren van de archieven van de gemeente.

Voor contact met de ouderling-kerkrentmeesters klik hier.
Het IBAN-rekeningnummer is NL66RABO0346903750 t.n.v. Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en De Zilk

Kerkbalans

Elk jaar, in januari wordt de actie Kerkbalans gehouden. Aan leden van de gemeente wordt gevraagd om een vrijwillige bijdrage. Met deze bijdrage kunnen we het werk van de kerk betalen. We merken dat mensen daarin hun verantwoordelijkheid nemen en meedoen met een bijdrage. Mensen denken erover na wat de kerk voor hen betekent. Het kan zijn dat ze maar één keer per jaar komen, maar het toch fijn vinden om betrokken te zijn. Sommige mensen komen vaker naar de kerk en voelen zich gesterkt door de preek die ze horen. Anderen zoeken juist het contact met elkaar. Weer anderen vinden het belangrijk dat hun kinderen in de kerk komen omdat ze willen dat ze de Bijbelverhalen horen. Er zijn ook mensen die zich gedagen weten door het elke week uitgesproken ‘onze vader’ of de zegen na afloop van de dienst. Zo zijn er veel verschillen, maar wat samenbindt is de kerk, het geloof.  Aan iedereen wordt gevraagd bij te dragen aan deze kerk, zodat het werk door kan gaan. Doet u mee?

Elk jaar, half december worden de leden, waarvan het emailadres bij ons bekend is, via de mail benaderd. Zij kunnen dan per mail hun toezegging doen. Vorig jaar is dat een groot succes gebleken en waren we tijdig in staat veel adressen van de looplijsten te verwijderen. Dat is mooi want die adressen behoeven dan ook niet meer bezocht te worden. Deze werkwijze vereist echter wel dat wij al voor het einde van het jaar de email toezeggingen binnen hebben want anders komen we in tijdproblemen.

Dus: Als u denkt dat uw mailadres nog niet bij ons bekend is stuur dat adres dan naar het kerkelijkbureau.

Ondanks het feit dat het zgn. ‘loopwerk’ in het kader van de actie Kerkbalans afneemt hebben we toch nog steeds lopers nodig. Vandaar dat wij, eveneens in december, mensen telefonisch zullen benaderen met de vraag of zij weer of voor het eerst mee willen doen. Wij gaan ervan uit dat het ook dit jaar niet aan medewerking zal ontbreken.

De kerkrentmeesters