Vrienden van de Witte kerk

In februari 2013 is in Noordwijkerhout de Stichting Vrienden van de Witte Kerk opgericht. Een aantal betrokken en actieve Noordwijkerhouters maken zich hard voor het behoud van het monumentale Witte Kerkje in het centrum van Noordwijkerhout. Het onderhoud van dit fantastische gebouw is vanzelfsprekend een kostbare zaak. In deze barre economische tijden is het voor de kleine groep Protestantse kerkgangers steeds moeilijker om de benodigde financiën op te brengen. Toch zullen velen het met ons eens zijn dat het kerkje moet blijven! Voor meer informatie kijkt u op de website.

def logo Vrienden van