GeloofsGroeiGroepen

GeloofsGroeiGroepen 2017/2018

Ook het komend seizoen zullen de GeloofsGroeiGroepen weer van start gaan. Dit keer zullen we onderstaand boekje gaan gebruiken:

 GGG

Petrus Het materiaal is samengesteld op basis van de eerste brief van Petrus, een brief waar je veel van je eigen leven in zult herkennen. Petrus schreef zijn brief aan christenen uit de eerste eeuw, een tijd die veel lijkt op de onze. De rode lijn door het nieuwe boekje wordt de vraag hoe je christen kunt zijn als je in de minderheid bent en hoe je in een verwarrende tijd als de onze kunt leven vanuit de hoop van het evangelie. In het boekje worden ook ‘Hoopvolle verhalen’ opgenomen van christenen in kerk en samenleving. Al meer dan 15 jaar geeft het EW gespreksmateriaal uit dat gebruikt wordt door groeigroepen en gesprekskringen in en buiten de PKN.We komen als groepen elke 3 weken bij elkaar op een dinsdagavond,  bij een van de deelnemers thuis. Onze eerste bijeenkomst zal zijn op 29 augustus.Wilt u, wil jij mee doen, dan bent u, ben jij natuurlijk van harte welkom!

Voor meer informatie of opgave kunt u terecht bij Detta Miedema, 06-14282453, dettamiedema@gmail.com

Vrede en alle goeds,

De GGG-leiding