Kerkenraad

Iedere Protestantse gemeente heeft een bestuur, een kerkenraad genoemd. Deze kerkenraad bestaat, naast de predikant, uit een scriba (secretaris van het kerkbestuur), en drie colleges: de diakenen (zij die de zorg hebben voor mensen die dat nodig hebben), de ouderlingen (zij die de pastorale zorg op zich nemen) en de Kerkrentmeesters (zij die de financiën en gebouwen beheren).

Dit is een korte beschrijving, onder het kopje COLLEGES leest u hierover meer.

Hieronder leest u wie het zijn en hoe u hen kunt bereiken:


PREDIKANT

Ds. E.B.  Mandemaker-Dieleman

Herenweg 3

2211 CA Noordwijkerhout

tel. 347493

e-mail: predikant@dewittekerk.nl


SCRIBA

mw. Ans Korver, Breeland 70a, De Zilk , tel.  520631

e-mail: scriba@dewittekerk.nl


OUDERLINGEN

Bert Laros, Brittenhuis 103, 2211 VW,  mob.tel. 06 5196618

Detta Miedema, De Duinsloot 5, 2211 DP, tel. 376934

Joke Meerkerk, Schulpweg 11, 2211 XL,mob.tel. 06-14640671

Rindert Venema, Circus 3, 2211 LT, tel. 370288

Siebren Miedema, De Duinsloot 5, 2211 DP , tel. 376934

e-mail: ouderlingen@dewittekerk.nl

 (OUDERLING) KERKRENTMEESTERS

Leon Guijt (voorzitter, College van Kerkrentmeesters)  Geverstraat 1, 2211 HZ,tel. 503239

Bertine van der Vlist, Engelse Tuin 34, 2212 TA, tel. 377659

Rindert Venema, Circus 3, 2211 LT, tel. 370288

Erik Don, Tolhoren 57, 2201 VK Noordwijk, tel. 071-3611479

e-mail: kerkrentmeesters@dewittekerk.nl


PENNINGMEESTER

Rindert Venema, Circus 3, 2211 LT, tel. 370288

e-mail:  penningmeester@dewittekerk.nl


DIAKENEN

Lida Klinkenberg, Schulpweg 9, 2211 XL, tel. 372868

Annelies Venema, Circus 3, 2211 LT, tel. 370288

Gerrit Goedhart (voorzitter kerkenraad), Salvatorhof 13, 2211 SP, tel. 344936

Loes Passchier, Pilarenlaan 6J, 2211 NB, tel. 375107

e-mail: diakenen@dewittekerk.nl

LECTOREN

Siebren Miedema, De Duinsloot 5, 2211 DP , tel. 376934

Detta Miedema, De Duinsloot 5, 2211 DP , tel. 376934

Liesbeth Don, Tolhoren 57, 2201 VK, Noordwijk, tel. 071-3611479

Annelies Venema, Circus 3, 2211 LT, tel. 370288

Rindert Venema, Circus 3, 2211 LT, tel. 370288

Bert Laros, Brittenhuis 103, 2211 VW,  mob.tel. 06 5196618

Joke Meerkerk, Schulpweg 11, 2211 XL,mob.tel. 06-14640671

Astrid Bezemer, Abeelenpark 35, 2211 ZH, mob.tel. 06-45380708

e-mail: lectoren@dewittekerk.nl