Collectebonnen

Tijdens de dienst worden (meestal) twee collecten gehouden. Er is geen uitgangscollecte.

Er zijn collectebonnen te koop in vellen van 20 stuks met de waarden € 1,00 en € 0,75 per collectebon (respectievelijk €20 en €15 per vel).

Deze collectebonnen kunnen worden besteld door het bedrag over te maken op Rabobank rekeningnummer NL66RABO0346903750 t.n.v. college van kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en De Zilk met vermelding van uw contact gegevens.

Wij nemen na het ontvangst contact met u op voor het ophalen of thuisbezorgen van de bonnen.