Diaconie

Diaconie (Maatschappelijk Werk)  De kerk biedt hulp waar niemand anders helpt. In de kerk noemen we dit diaconaal werk of kortweg: ‘diaconaat’. De mensen die dit werk in de plaatselijke gemeente uitvoeren worden diakenen genoemd. De kerk is diaconaat. Omzien naar elkaar begint bij de broeders en zusters met wie we samenleven in de gemeenschap. De kwaliteit van de christelijke gemeente staat hier op het spel. Maar de grens ligt niet bij de eigen gemeenschap. “Voor zover je het aan hen – de armen, de naakten, de zieken, de gevangenen, de vreemdelingen – hebt gedaan heb je het aan Mij gedaan”, zegt Jezus. Voor contact met de diaconie, klik hier. De Diaconie participeert in Noordwijkerhout in het HSK, het Hulp- en Steunfonds van de kerken in Noordwijkerhout. De Diaconie ondersteunt de Stichting Voedselbank Noordwijkerhout. Dit doet zij door het helpen bij de inzameling van voedsel, het ter beschikking stellen, daar waar nodig, van ruimte in de Witte Kerk. Ook ondersteunt de Diaconie in financieel opzicht de Voedselbank. Een aantal malen per jaar wordt er bij Avondmaalsvieringen gecollecteerd voor de Voedselbank.

Voor meer informatie klik hier.

Voor een overzicht van baten en lasten 2019 klik hier.