Doopdiensten

 

De geboorte van een kind is een indrukwekkende en ingrijpende gebeurtenis in het leven van de nieuwe ouders. Bij ouders die zich betrokken weten, of lid zijn van een Christelijke kerk, ontstaat dan vaak de behoefte om hun kind te laten dopen.

Dat kan natuurlijk. Doop betekent: jij hoort niet alleen bij je ouders, je hoort ook bij God. Jouw naam staat geschreven in de palm van Gods hand. God belooft jou zijn liefde en trouw, nog voordat je daar zelf iets over kunt zeggen. De gemeente belooft een kind in haar midden op te nemen en de ruimte te geven om te groeien in het geloof.

Als de wens tot dopen ontstaat, dan kunnen de ouders contact opnemen met de predikant. Er is dan een aantal gesprekken met predikant, de ouderling en eventueel andere ouders die ook hun kind willen laten dopen. Gesproken wordt onder andere over de doopvragen die in de kerkdienst aan de ouders zullen worden gesteld. Er zijn drie vragen: de eerste is de vraag naar het geloof in God de Schepper, de tweede is de vraag naar het verlangen van de ouders om hun kind te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ten derde wordt gevraagd naar de intentie van de ouders om hun kind in woord en daad voor te gaan in geloof en hen te vertellen over de bijbel en wat dat concreet betekent in de geloofsopvoeding en in de betrokkenheid naar de gemeente.

 

De eerste zondag van de maand wordt gedoopt (als er aanvragen zijn).IMG_9102