FotoWK
Welkom

De Witte Kerk in Noordwijkerhout is een kleine, maar levende en gastvrije gemeenschap, waar mensen God kunnen vinden, ontmoeten en eren. We willen in woord en daad, in gebed en lofprijzing, laten zien wat het betekent dat Jezus Christus Heer is.
De mensen van de Witte Kerk heten u welkom, kijk hier.
Onze website wil laten zien hoe we dat doen, op zondag en door de week. U vindt hier een zo compleet mogelijk overzicht van onze activiteiten, van de kerkdiensten tot de blog van de predikant. Daarbij vindt u foto’s die iets weergeven van de sfeer die onder ons heerst. Want we proberen een open gemeente te zijn, met oog en oor en hart voor elkaar en voor het dorp waar we wonen en de wereld waarin we leven. Wie weet proeft u op deze site daar iets van. En hopelijk vindt u hier wat u zoekt.
Weet u in ieder geval van harte welkom.

 


 
Dagelijks Woord

 

 
images-1
Komende Kerkdiensten

 

Maart

  • Zondag 1 maart  – ds. G.J. Loor, Noordwijkerhout
  • Zondag 9 maart  – ds. E. Mandemaker
  • Zondag 15 maart  – ds. N.K. Mos, Voorschoten
  • Zondag 22 maart – ds. E. Mandemaker

 


 

Diensten vangen om 10:00 uur aan.

 
Laatste berichten
Logo - Wij staan vermeld
14 december 2019
Wijde kerk

De Witte Kerk is nu ook aangesloten bij Wijde Kerk (Wijdekerk.nl). Kijk voor meer informatie op de website.

 
Snert
8 december 2019
Snertavond

Graag nodigen wij u uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 3 januari 2020 in de Witte kerk. Daar staat tussen 17.30 uur en 19.30 uur voor iedereen die dat wil een kom verse erwtensoep klaar. Er is alle tijd en ruimte om elkaar in ongedwongen sfeer te ontmoeten. De mensen die voorgaande jaren geweest zijn zullen dit zeker beamen.
Voor de organisatie is het nodig om te weten of u komt en zo ja, met hoeveel mensen. Wilt u dit voor 28 december doorgeven? Dat kan per e-mail naar snertavond@dewittekerk.nl
of telefonisch via Annelies Venema: 0252-370288 na 18.00 uur.


U bent van harte welkom!

 
Jaarlijkse kerststerrenactie
Kerststerrenproject

In december wordt de jaarlijkse kerststerren actie gehouden.
De kerk wordt tijdens de kerstdagen weer mooi aangekleed met deze kerststerren. De kerststerren worden als attentie en bemoediging gegeven aan mensen uit de gemeente. De opbrengst gaat dit jaar naar Present Bollenstreek.
Present werkt op diaconaal vlak samen met diverse kerken in de Bollenstreek. Vanuit onze eigen christelijke motivatie geloven wij dat het goed is om te delen van wat we hebben ontvangen. Present wil kerken en kringen helpen om vrijwilligerswerk handen en voeten te geven aan het omzien naar kwetsbare mensen over de eigen kerkmuren heen. Er zijn twee typen projecten: Sociale projecten en praktische projecten.
Sociale projecten zijn o.a. koeken voor dak- en thuislozen, het organiseren van
een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke
beperking of koffiedrinken met eenzame ouderen.
Praktische projecten zijn o.a. helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken
van een woning of het opknappen van een tuin.

Wij hopen dat u dit mooie doel wilt ondersteunen d.m.v. het bestellen van kerststerren a € 7,50 per stuk. U kunt contant geld aan een van de diakenen geven
of in een envelop, onder vermelding van Kerststerren, in de collectezak doen?
Overmaken kan ook op rekeningnummer NL42 ABNA 0568318633 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk o.v.v. Kerststerrenactie.