Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft tot taak: het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente.

Meer specifiek betekent dit:

–           het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening;

–           het zorgdragen voor de geldwerving;

–           het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente;

–           het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente;

–           het beheren van de financiën van de gemeente;

–           het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;

–           het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en (indien aanwezig) het trouwboek;

–           het beheren van de archieven van de gemeente.

 

Voor contact met de ouderling-kerkrentmeesters klik hier.
Het IBAN-rekeningnummer is NL66RABO0346903750 t.n.v. Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en De Zilk