Kerkenraad

Iedere Protestantse gemeente heeft een bestuur, een kerkenraad genoemd. Deze kerkenraad bestaat, naast de predikant, uit een scriba (secretaris van het kerkbestuur), en drie colleges: de diakenen (zij die de zorg hebben voor mensen die dat nodig hebben), de ouderlingen (zij die de pastorale zorg op zich nemen) en de Kerkrentmeesters (zij die de financiën en gebouwen beheren).

Dit is een korte beschrijving, onder het kopje COLLEGES leest u hierover meer.

Hieronder leest u wie het zijn en hoe u hen kunt bereiken:

PREDIKANT

Ds. E.B.  Mandemaker-Dieleman

Herenweg 3

2211 CA Noordwijkerhout

tel. 347493

e-mail: predikant@dewittekerk.nl

 

SCRIBA

mw. Ria Ravensbergen, Leidsevaart 71, 2211 VP, tel.  543434

e-mail: scriba@dewittekerk.nl

 

OUDERLINGEN

Bert Laros, Brittenhuis 103, 2211 VW,  mob.tel. 06 51966180

J. Wassenaar, St. Antoniushof 5, 2211 CP, tel. 373514

Detta Miedema, De Duinsloot 5, 2211 DP, tel. 376934

Joke Meerkerk, Pilarenlaan 85, 2211 WS,mob.tel. 06-14640671

R.P.R. Venema (voorzitter kerkenraad), Circus 3, 2211 LT, tel. 370288

e-mail: ouderlingen@dewittekerk.nl

 

(OUDERLING) KERKRENTMEESTERS 

L. Guijt, Geverstraat 1, 2211 HZ,tel. 503239

mw. B. van der Vlist, Victoriberg 115, 2211 DN, tel. 377659

B. van Zoolingen, Tespellaan 3, 2211 VT, tel. 377559

e-mail: kerkrentmeesters@dewittekerk.nl

DIAKENEN

Lida Klinkenberg, Leeweg 19, 2211 XZ, tel. 372868

Hil Plug, Dorpsstraat 38D, 2211 GD, tel. 374931

Elles van de Tang, Herenweg 88, 2211 CD, tel. 375180

Annelies Venema, Circus 3, 2211 LT, tel. 370288

Gerrit Goedhart, Salvatorhof 13, 2211 SP, tel. 344936

e-mail: diakenen@dewittekerk.nl