Kerkenraad

Iedere Protestantse gemeente heeft een bestuur, een kerkenraad genoemd. Deze kerkenraad bestaat, naast de predikant, uit een scriba (secretaris van het kerkbestuur), en drie colleges: de diakenen (zij die de zorg hebben voor mensen die dat nodig hebben), de ouderlingen (zij die de pastorale zorg op zich nemen) en de Kerkrentmeesters (zij die de financiën en gebouwen beheren).

Dit is een korte beschrijving, onder het kopje COLLEGES leest u hierover meer.

Hieronder leest u wie het zijn en hoe u hen kunt bereiken:

PREDIKANT

vacant.

 

SCRIBA

mw. R. Ravensbergen, Leeweg 9, 2211 XZ,  543434

email scriba

 

OUDERLINGEN

B. Laros, Brittenhuis 103, 2211 VW,  06 51966180

D. Miedema, De Duinsloot 5, 2211 DP, 376934

mw. R. Ravensbergen (scriba), Leeweg 9, 2211 XZ, 340650

R.P.R. Venema (voorzitter kerkenraad), Circus 3, 2211 LT, 370288

J. Wassenaar, St. Antoniushof 5, 2211 CP, 373514

email ouderlingen

 

(OUDERLING) KERKRENTMEESTERS 

mw. B. van der Vlist, Victoriberg 115, 2211 DN, 377659

L. Guijt, Geverstraat 1, 2211 HZ, 503239

A.H. Postma, Groenewege 228, 2211 TZ, 374586

B. van Zoolingen, Tespellaan 3, 2211 VT, 377559

 

email (ouderling) kerkrentmeesters

 

DIAKENEN

mw. E.S.M. van der Ploeg (voorzitter), Absveen 43; 2211 EX, 372998

mw. C. vd Sleet, Akelei 35, 2211 MR, 374230

mw. E. van de Tang, Herenweg 88, 2211 CD, 375180

mw. F.C. de Vries, Brittenhuis 57, 2211 VV, 06 41635850

email diakenen