Collectebonnen

Tijdens de dienst worden (meestal) twee collecten gehouden. Er is geen uitgangscollecte.
Er zijn collectebonnen te koop in vellen van 20 stuks met de waarden € 1,00 en € 0,75 per collectebon. Deze kunnen worden besteld bij mw. E. Peeters, Marktplein 20, (0252) 376501.
U kunt ze ook bestellen door het overmaken op Rabobankrekeningnummer NL86RABO0346893399,
t.n.v. Collectebonnen Nederland. Mw. Peeters maakt met u een afspraak over ophalen of thuisbezorgen van de bonnen.