De doorkijk / nieuwsbrief

In verband met COVID-19, verschijnt in plaats van de Doorkijk een tweewekelijkse nieuwsbrief:

Het kerkblad van onze gemeente heet De Doorkijk en verschijnt 11 keer per jaar. Als u kopij heeft voor het kerkblad kunt u dat (voor de 15e van de maand) sturen naar de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te wijzigen of te weigeren. Beeldmateriaal dient apart als bijlage in de mail toegevoegd te worden (niet in Word geplakt), graag in pdf of hoge resolutie jpg.

Download Doorkijk in pdf:Doorkijk april 2020-web

Lees hier online Doorkijk april 2020