Financieel

Begroting 2015

De begroting 2015 is goedgekeurd door de kerkenraad. Hier leest u meer.

 

Geldwerving

De belangrijkste inkomstenbronnen van de kerk zijn:

–           Vaste Vrijwillige Bijdragen

–           Giften

–           Legaten

–           Collecten tijdens de dienst

 

De Vrijwillige Bijdrage

Elk jaar wordt in de maand januari de actie Kerkbalans gehouden. Alle leden van de kerk wordt dan gevraagd een vrijwillige bijdrage voor het zojuist begonnen jaar toe te zeggen. Een aanzienlijk deel van de gemeenteleden wordt per mail benaderd en wordt in de gelegenheid gesteld de toezegging ook per mail af te wikkelen. Een steeds geringer deel van de leden wordt door vrijwilligers bezocht waarbij de afspraak wordt gemaakt dat na enige dagen de toezegging wordt opgehaald.

 

Giften

Gewone Giften

Uw vrijwillige bijdrage kunt u in mindering brengen op uw belastbaar inkomen, onder aftrek van 1% van het drempelinkomen (min. € 60). De aftrekpost mag met 25% worden verhoogd maar met niet meer dan € 1.250. Zie ook de website van de Belastingdienst, www.belastingdienst.nl.

 

Periodieke giften

Uw gift is een periodieke gift als:

–           u die gift hebt laten vastleggen

–           u regelmatig (minstens 1x per jaar) een bedrag schenkt

–           deze bedragen steeds ongeveer even hoog zijn

–           u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt

(gift stopt bij overlijden)

Het fiscale voordeel van de periodieke giften is dat de schenker er niet 1% van het drempelinkomen in mindering moet brengen.

Voor het vastleggen van de overeenkomst kunt u via de www.belastingdienst.nl een formulier downloaden.

 

Incidentele giften 

Het verschil met de vrijwillige bijdrage is dat er bij een incidentele gift geen toezegging gedaan wordt aan het begin van het jaar. U doet een gift aan de kerk op het moment dat u daarvoor een aanleiding hebt. Te denken valt aan een jubileum, een huwelijksfeest of een ander moment waarop u uw vreugde of dankbaarheid tot uitdrukking wilt brengen. Ook deze giften zijn fiscaal aftrekbaar.

 

Legaten

U kunt de kerk ook en legaat toekennen. Daarvoor is het nodig dat u bij de notaris een legaat laat opstellen. Daarin legt u vast welk duidelijk omschreven goed of wel bepaald genoemd geldbedrag u aan de kerk, na uw overlijden, wilt legateren (nalaten).

Meer weten? Kijkt u eens op de website van de notarissen.