Belijdenis doen

‘Openbare Belijdenis van het geloof afleggen’, is de officiële naam voor wat wij noemen: het Belijdenis doen.

Belijdenis doen is je geloof hardop belijden, zeggen wat je gelooft. Je vertelt openlijk in de kerk dat je gelooft in God de Vader, de Zoon, die zegt: ‘heb elkaar lief’ en in de Heilige Geest die ons inspireert om te leven en te geloven. Je belooft ook dat je God wil dienen in je leven en dat je mee wilt doen aan de opbouw van onze gemeente. Dat is zeker niet zomaar iets, het is een grote belofte die je aflegt. Het is ook een intentie waar we samen, als gemeente aan werken en over nadenken in de diensten.

Aan de belijdenis gaat een tijd van voorbereiding vooraf, samen met predikant en anderen die belijdenis willen doen praat je over belangrijke thema’s van het Christelijk geloof.

In de dienst waarin je bevestigd wordt, worden ook vragen gesteld en door een ‘ja’ van jou en later in de dienst ook van de hele gemeente laat iedereen hardop horen dat hij of zij ermee instemt.

Als je hierover nadenkt en je vindt het fijn om er meer over te horen, dan ben je welkom.

Neem contact op met de scriba, telefoon (0252) 340650.