Alpha

alpha

Alpha 2017-2018

Er is tegenwoordig een groeiende belangstelling  van mensen die niet wekelijks naar de kerk gaan, maar toch wat meer willen weten over het christelijk geloof. In de ALPHA cursus worden een aantal kernvragen over het geloof besproken. Door één van de teamleden wordt een inleiding gegeven, daarna wordt er in kleinere groepen gediscussieerd over het onderwerp. Het team en de deelnemers worden gevormd door protestante en katholieke mensen.

De doelgroep voor de komende cursus wordt gevormd door mensen die kortgeleden een kind hebben laten dopen. Natuurlijk zijn ook anderen welkom.

De cursus wordt in principe  op 10 vrijdagavonden gegeven gedurende de maanden oktober, november, januari en februari. Voor nadere informatie en het opgeven voor de cursus kunt u terecht bij:

Reinder Valkema,

reinder.valkema@planet.nl,

Tel: 0252-375065